Yükleniyor...

ORTA OKUL

Fatma Baş Koleji » EĞİTİMLERİMİZ » ORTA OKUL

Ortaokul Eğitimi

Ortaokul dönemi, öğrencilerin tüm eğitim-öğretim hayatının temellerinin atıldığı, hayat başarısının şekillendiği yıllardır. Öğrencilerin örf ve adetlerimiz çerçevesinde ruhsal, ahlaki, sosyal ve kültürel yönlerden gelişmesi sağlanır. Milli kimlik merkeze alınarak  öğrencide dünya perspektifi ve algısı gelişir.

Birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi ezberlemeyi değil, bilgi üretimine dayalı bir eğitimi gerektirmektedir.

FATMA BAŞ KOLEJİ felsefesinde her çocuğun öğrenebileceği, birey olarak kendine özgü olduğu, öğrenmeyi öğrenebileceği ve bunu hayatı boyunca devam ettirebileceği düşüncesi temeldir.

Sekiz Ortak Beceri İlkesi

Okulumuzun tüm derslerinde aşağıda belirtilen 8 ortak becerinin kazandırılma çalışmaları yoğun olarak gerçekleştirilmektedir: Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, Eleştirel düşünme, Yaratıcı düşünme, İletişim kurma, Problem çözme, Araştırma, Karar verme, Bilgi teknolojilerini kullanma, Girişimcilik

Öğrenciler, kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu almakta, sınıf düzeyi arttıkça artan sorumluluklarının farkına varmaktadırlar.

Bilimsel ve teknolojik kavram dağarcıklarını geliştiren, soru soran ve sorgulayan, kendi problemlerini kuran ve çözen, tartışan, sınıf dışındaki öğrenme fırsatlarını da değerlendiren kişi olması istenmektedir. Ayrıca, kendisi ve çevresi için güvenlik konularında bilinçli davranmalı ve grup çalışması becerilerini geliştirmelidir.

Öğretmen, öğrenme ve öğretme sürecini yönlendiren, öğrenme ortamını düzenleyen ve değerlendirme etkinliklerini planlayan kişidir. Aynı zamanda öğretmen öğrencilerin araştıran, sorgulayan, çevresinde gerçekleşen doğal olaylara karşı merak ve ilgi duyan bireyler olarak yetişmelerinde rehberlik etmektedir.

Yayınlanma tarihi: 7 Nisan 2017 Cuma, 17:59