Yükleniyor...

ANADOLU LİSESİ

Fatma Baş Koleji » EĞİTİMLERİMİZ » ANADOLU LİSESİ

Fatma Baş Anadolu Lisesi

Fatma Baş Anadolu Lisesi Atatürk İlkeleri’nin ve Atatürkçülüğün bir anlayış olarak yerleşmesini sağlamayı ilke edinmiştir. Okulumuz öğrencilerinin eleştiri güçlerini ve eleştirel bakış açılarını korumalarını ve yaşam boyu yapıcı bir özellik olarak taşımalarını sağlamak, çoğulcu, demokratik ve laik bir toplum düzeni içinde hoşgörüyü, yeniyi benimseme ve yanılgıları düzeltmeye yatkınlık özelliklerini güçlendirmek amacıyla eğitim ve öğretim vermektedir.

Kazandırılan bilgilerin ve eğitim sürecinde kazandırılan becerilerin; yaşam içinde kullanılabilir bilgiler, birikimler olmasını sağlamak, meraklarını en yüksek düzeyde tutmak ve desteklemek, öğrencilerin ifade yeteneklerinin geliştirilmesine önem vererek, hem sözel ifade, hem de diğer ifade şekillerini güçlendirmek için çaba verir.

Öğrencileri güçlerinin üzerinde bir başarıya yöneltmek ve kendi kapasitelerinin en üst noktasına çıkmaya teşvik etmek, eğitim ve öğretim anlayışını sadece sınav başarısına yönelik düşünmeden, sınavları bir araç olarak algılamak ve değerlendirmek eğitim anlayışımızın başında yer almaktadır.

Ezberci değil; Sentezci Eğitim İlkesi

Okulumuzun öğretim yaklaşımı ve amacının, ezberci değil, sentezci olmasını ve bu doğrultuda öğrencilerin sınavlarda ezberledikleri cevapları değil, bilgilerini yorumlayarak yansıtmaları sağlanmaktadır.

Okulumuzun fiziksel şartları öğrencilerimizin eğitim-öğretimi için en uygun, verimli ve zengin hale getirilmiştir.

Aktif Öğrenme Yöntemi

Okulumuzda Aktif Öğrenme yöntemi ile ders işlenmektedir. Aktif öğrenme ile öğrencilerin birbirleri arasındaki bireysel farklılıkları, ihtiyaçlarını ve ilgileri dikkate alınarak tüm öğrencilerimize “nasıl öğrenebilecekleri” öğretilmektedir.

Aktif Öğrenme Yöntemi öğrencilerin öğrenme hızlarını belirlemek, yeteneklerini değerlendirmek ve yönlendirmek, öğrencinin potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için kullanılabilecek etkili bir yöntemdir. Okulumuzun eğitim kadrosu bu yöntemi en etkili ve verimli bir şekilde uygulayabilmek için uzman kişilerden seminerler almışlardır.

Okulumuzda klasik hale gelmiş sınıf öğretmeni anlayışının yanı sıra danışman öğretmen sistemi uygulanmaktadır. Danışman öğretmenler öğrencileri günlük, haftalık ve aylık periyotlar şeklinde takip etmektedirler. Bu süreç eğitim ve öğretimin en önemli paydaşlarından birinin aile olduğu gerçeğinden yola çıkarak ailelere; öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal gelişimleri ile ilgili bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Çocuklarımızın eğitimi için ne gerekiyorsa…

Sınıflarımızda derslerimiz çağın gereği olan akıllı tahtalar ile işlenmektedir. Derslerde klasik eğitimin yanı sıra test tekniği uygulanmaktadır. Derslerde Milli Eğitimin ders kitaplarının yanı sıra belli yayın evlerinden seçilmiş test kitapları ile ödevlendirmeler yapılmaktadır.

Sosyal olmayan öğrenci, başarılı da olamaz!

Okulumuzun genel eğitim yapısı içerisinde öğrencilerimizin spor, kültür ve sosyal etkinliklerinden en az birinde yer almasını sağlanmaktadır. Okulumuzdaki sosyal kulüplerimiz şunlardır:

  • Kültür ve Edebiyat Kulübü
  • Fen ve Teknoloji Kulübü
  • Tiyatro Kulübü
  • Satranç Kulübü
  • Spor Kulübü
  • Kütüphanecilik Kulübü
  • Gezi ve İnceleme Kulübü
  • Sivil Savunma Kulübü
  • Yeşilay Kulübü
  • Fotoğrafçılık Kulübü

Amacımız;

Sorgulayabilen, araştıran, toplumsal ve bireysel ilişkilerinde saygılı, ulusal ve manevi değerlerine sahip çıkarken, yaşamı evrensel boyutta algılayan, özgüveni gelişmiş, toplum karşısında kendisini ifade edebilen, kendi kararlarını verebilen ve sonuçlarına katlanabilen, kendisiyle ve yaşadığı toplumla barışık, sosyal, Çağın gerektirdiği teknik ve kuramsal açıdan donanımlı, Anadilini ve en az bir yabancı dili, iletişiminde etkin biçimde kullanabilen, teknolojik gelişimi yakından izleyen ve kullanabilen 21. yüzyıl insanını yetiştirmektir.

 

Yayınlanma tarihi: 7 Nisan 2017 Cuma, 18:01